Brittien Vetcompass: Bokserien yleisin sairaus on syöpä

05.06.2023

Brittien Vetcompass-eläinlääkäriaineiston mukaan monet bokserien yleisistä sairauksista, kuten korvatulehdukset, hammasongelmat ja lihavuus, ovat tyypillisiä monille koiraroduille. Sairauksia, joihin boksereilla on huomattavasti muita rotuja suurempi riski, ovat kasvaimet/syövät, ienten liikakasvu (epulis) sekä silmän sarveiskalvon haavaumat.

Syöpä on myös yleisin kuolinsyy

O'Neillin ym. (2023) tutkimuksessa analysoitiin brittiläistä Vetcompass-eläinlääkäriaineistoa vuodelta 2016. Mukana oli 3 219 koiran satunnaisotos.

Joka seitsemännellä eläinlääkärinhoitoa saaneella bokserilla hoidon syynä oli syöpä.

Syöpä oli myös yleisin kuolinsyy (12,4 % kaikista kuolemantapauksista). Syövän jälkeen tulivat aivosairaudet (9,5 %) ja erilaiset kyhmyt. (8,4 %).

Bokserien yleisimmät sairausryhmät kasvainten ohella olivat ihosairaudet (17,7 %) ja korvasairaudet (10,4 %).

Yleisimmät sairaudet olivat 

  • korvatulehdus (7,2 %), 
  • ienten liikakasvu eli epulis (5,8 %), 
  • silmän sarveiskalvohaavat (5,0 %), 
  • hampaiden kiinnityskudoksen tulehdus eli parodontiitti (4,6 %), 
  • sydämen sivuääni (4,3 %) sekä 
  • ihokyhmy (4,3 %).

Aiemmin esitetyistä huolenaiheista huolimatta valkoisten ja värillisten bokserien välillä ei juurikaan ollut eroja terveydessä.

Bokserien keskimääräinen elinikä oli 10,5 vuotta. Narttujen ja urosten keskimääräisessä eliniässä ei ollut eroa.


Vähemmän hengitysvaikeuksia kuin liioitellun lyhytkuonoisilla roduilla 

Bokseri on kohtalaisen lyhytkalloinen ja -kuonoinen (brakykefaalinen) rotu. Kohtalaisen rakenteensa vuoksi sillä esiintyy vähemmän hengitysvaikeuksia kuin rakenteeltaan äärimmäisillä roduilla.

Lyhytkuonoisille koirille tyypillinen parodontiitti on kuitenkin myös bokserin yleinen ongelma. Lyhyt kuono ahtauttaa hampaistoa ja edistää siksi plakin kertymistä. Tämä lisää parodontiitin riskiä. Lyhytkuonoisten koirien lisäksi parodontiittia esiintyy erityisesti pienikokoisilla koirilla.

Kallon brakykefaalinen rakenne vaikuttaa myös korvan rakenteeseen ja voi altistaa korvatulehduksille sekä vaikeuttaa niiden hoitoa ja koiran paranemista.

Aiemmassa Vetcompass-aineistoon perustuvassa tutkimuksessa havaittiin, että brakykefaalisilla koirilla on 11-kertainen riski sarveiskalvohaavaumiin verrattuna muihin koiriin (O'Neill ym. 2017). Haavaumat johtuvat esimerkiksi ihopoimujen karvojen tai kiertyneiden silmäluomien aiheuttamasta mekaanisesta ärsytyksestä. Bokserien sarveiskalvohaavat syntyvät kuitenkin tyypillisesti ilman mekaanista syytä (ns. indolentti ulkus).Lähteet ja lisätietoa

Björkenheim ja Björkenheim 2020. Koiran indolentti ulkus – kirjallisuuskatsaus. Suomen Eläinlääkärilehti 125, 5.

Kemppainen ja Pietilä 2017. Brakykefaalisten rotujen silmäongelmat – kirjallisuuskatsaus. Suomen Eläinlääkärilehti 123, 1.

O'Neill ym. 2017. Corneal ulcerative disease in dogs under primary veterinary care in England: epidemiology and clinical management. Canine Genetics and Epidemiology, 4:5. doi: 10.1186/s40575-017-0045-5.

O'Neill ym. 2023. Demography, common disorders and mortality of Boxer dogs under primary veterinary care in the UK. Canine Medicine and Genetics. DOI: 10.1186/s40575-023-00129-w.