HealthyBreeding - Katariina Mäki somearvontojen säännöt


1. Arvonnan järjestäjä

Katariina Mäki Oy

Mannilantie 148

11710 Riihimäki

Y-tunnus: 3318910-2

2. Osallistumisaika

Osallistumisaika ilmoitetaan ko. arvonnan yhteydessä.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan aina kommentoimalla arvontajulkaisua.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen

Voittaja arvotaan Facebookissa arvontajulkaisua kommentoineiden joukosta. Instagram-arvonnoissa voittaja voidaan arpoa joko julkaisusta tykänneiden, sitä kommentoineiden tai profiilia seuraavien kesken. Arvontakriteeri ilmoitetaan tällöin julkaisussa. Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen 2 päivän kuluessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Kaikki osallistujiin ja voittajaan liittyvä viestintä tuhotaan 1 kk aikana, kun voittaja on tavoitettu ja palkinto on toimitettu hänelle.

5. Arvontapalkinto

Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja. Facebook/Instagram ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Katariina Mäki Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot.

7. Sääntöjen muuttaminen

Katariina Mäki Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

8. Arvonnan julkisuus

Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi ja kuvamateriaalia voidaan jakaa julkisesti Katariina Mäki Oy:n sosiaalisen median kanavissa.

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet

Katariina Mäki Oy:n tietosuojaselosteisiin ja rekistereihin voit tutustua tällä sivulla.