Kaikki artikkelit


2024 Rodunsisäiset risteytykset parantamaan dobermannien terveyttä ja elinikää?

2024 Koirarotujen sukupuu paljastaa uusia asioita ja tarkentaa olemassa olevaa tietoa

2024 Leperteletkö sinäkin koirallesi? Kannattaisi!

2024 Hengitystiesairauksien riskirotuja kartoitettiin Agrian koiravakuutusaineistosta

2023 Kannattaako koira steriloida?

2023 Miksi sukusiitos on haitallista? Esimerkkejä kuninkaallisilta

2023 Väljempi rotukäsite parantaa koirien elinvoimaisuutta

2023 Kokemuksia Perinnöllisyyden perusteet -verkkokurssista

2023 Varhainen sterilisaatio voi aiheuttaa koiralle terveysongelmia - riskit rotukohtaisia

2023 Suuri tautigeenitutkimus selvitti geenivirheiden esiintyvyyttä ja merkitystä yli miljoonan koiran aineistosta 

2023 Välilevysairaudelle altistavan CDDY-retrogeenin yleisyys eri koiraroduissa

2023 Brittien Vetcompass: Boksereiden yleisin sairaus on syöpä

2023 Koiran lyhyet raajat voivat aiheuttaa terveysongelmia

2023 Pienikokoiset koirat elävät suurikokoisia koiria pidempään - miksi?

2023 Tutkimus brittikoirien elinajanodotteesta: pisimpään elävät terrierit

2022 Koirat elävät sitä pidempään mitä monimuotoisempi niiden rotu on

2022 Geenitesti koirien monigeeniselle sairaudelle? Ensimmäinen laatuaan tulossa labradorinnoutajien ristisidevaurioille

2022 Laaja koiratutkimus: sukusiitos lisää sairastavuutta

2022 Koiranjalostus - valitako jatkossa pakkopaita vai innovaatisuus?

2022 Retrogeenit - yhdestä lyhytraajaisuus, toisesta ennenaikainen välilevyrappeuma

2022 Tutkimus chihuahualla: Kalloaukileet rodussa yleisiä

2022 Mitä voit tehdä pelastaaksesi rotusi jalostuskielloilta?

2022 Polvilumpion sijoiltaanmenoa voidaan vähentää jalostuksen avulla

2022 Polven eturistisidevaurio on perinnöllinen sairaus

2022 Koirien yleisimmät polvisairaudet ovat ristisidevauriot ja polvilumpion sijoiltaanmeno

2021 Koirien herkkyys yhteistyöhön ihmisten kanssa kehittyy varhain ja on voimakkaasti perinnöllinen

2020 Risteytykset jalostusohjelmissa - erilaisia toteutustapoja

2019 Milloin roturisteytyksistä tuli koiranjalostuksessa tabu?

2019 Tutkimus koirien perinnöllisistä sairauksista tukee perinnöllisen vaihtelun merkitystä terveydelle

2019 Hollannin viranomaiset kiristävät lyhytkalloisten koirien jalostuksen valvontaa

2018 Lyhytkuonoisten koirarotujen tervehdyttämiseen voidaan käyttää useita keinoja

2015 Kuonon pituus tärkein hengitysvaikeuksia selittävä tekijä koirarotujen välillä

2013 Ääniarkuus tiettyä kovaa ääntä kohtaan yleistyy herkästi myös muihin koviin ääniin

2010 James Serpell Suomessa: Oikein rakennettu kyselytutkimus antaa käyttökelpoista tietoa koirien käyttäytymisestä

2009 Tunnistatko koirasi kivun?

2008 Koirarotujen välillä suuria eroja käyttäytymisessä

2008 Sukusiitostaantuma - mikä, miksi, milloin?

2006 Addisonin tauti koirilla (perinnöllisyystiedot päivitetty 18.2.2022)

2005 Luonto suojaa sukusiitokselta

2005 Käyttö vai näyttö? Keskittyminen jalostuksessa yhteen voi muuttaa myös toista   

Muut artikkelit järjestettynä julkaisuvuoden mukaan:

2023 Koiran persoonallisuuden tärkein taustatekijä on rotu (Koiramme 7-8/2023)

2018 Koirien terveyskysely uusittiin

2018 SEY vierassulka: Lyhytkuonoisten rotujen tervehdyttäminen

2018 Jalostuksellisia onnistumisia

2018 Kennelliiton jalostusstrategia päivitettiin

2017 Uutisia uudistuvasta eläinsuojelulaista

2016 Mitä kuuluu lyhytkuonoisille?

2015 Eläinten hyvinvointiseminaari 2015

2014 Kennelliitto otti kantaa valmisteilla olevaan eläinsuojelulakiin

2014 Lonkkavika on selvästi vähentynyt

2013 Lonkkaindeksejä kymmenelle uudelle rodulle

2013 Suurikokoiset koirat elävät pieniä lyhyemmän elämän

2012 Väitöskirja sukusiitoksesta: risteytys aikaansaa heteroosia usean sukupolven ajaksi

2012 Cavaliers for Life -jalostusohjelma tähtää terveempään koiraan

2012 Lonkkaindeksejä 11 uudelle rodulle

2012 Jalostettua kärsimystä -seminaarissa vallitsi yhteisymmärrys

2012 Asuinolot hoitokodissa vaikuttavat koiran menestykseen valmistua opaskoiraksi

2012 Miten kansainvälinen koiranjalostusliitto FCI edistää koirien terveyttä?

2012 FCI kannustaa risteytyksiin

2012 Mäki, K. ja Jokinen, P. MHC-geenialueen ja joidenkin autoimmuunisairauksien yhteys harhaa?

2012 "Koiralla kuuluu olla vaivaton hengitys, myös liikkeessä"

2012 Urosten ylikäyttö kaventaa suomenajokoiran perimää

2011 Riskinarviointimenetelmiä voi hyödyntää koiranjalostuksessa

2011 Jalostuksen ylilyöntejä

2011 Kuinka usein ja kuinka kauan kerrallaan koiraa tulisi kouluttaa?

2011 Englannissa toimii riippumaton koiranjalostuksen neuvontaelin

2011 Mäki, K. ja Kumpulainen, M. Miltä näyttää kotimaisten rotujen perinnöllinen monimuotoisuus?

2011 Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika?

2011 Tutkimus armeijan työkoirista: Terävyys ja keskittyminen etsintään ennustavat koiran uraa partio- ja etsintätehtävissä

2011 Merkittävä väitöskirja lonkista: Edistyminen jalostuksessa sitä nopeampaa mitä huonompi rodun tilanne on

2011 Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille

2011 Indeksi on ennuste jalostusarvosta

2011 Koirat kuin kuninkaalliset? Asiaa sukusiitoksesta

2011 Perhe on paras suosituimpien jalostuskoirien listalla

2011 Arkuudesta ja sosiaalistamisesta

2011 Genominen jalostus tekee tuloaan

2011 Seiskarinkoira malliesimerkkinä terveen kannan jalostuksesta

2010 Tanskassa harkitaan useiden koirarotujen kieltämistä

2010 Luonne ja terveys tärkeitä jalostuksessa. Kirjassa: Saastamoinen ja Teräväinen (toim.): Koiran ruokinta ja hoito. ProAgria keskusten liitto, Into ja taito nro 1. 148 s. ISBN 978-951-808-210-4.

2010 Mitä tiedämme spondyloosista?

2010 Koiran sterilisaatio - hyötyä vai haittaa?

2010 Keisarileikkaukset yleisiä monissa koiraroduissa

2010 Yksinolo - eroahdistusta ja stressiä?

2009 Agrian tilastot kertovat tarkasti koirarotujen terveydestä

2009 Ranskalaiset tutkimukset: Koirarotujen keskimääräinen heterotsygotia 62 %

2009 Lajien säilytysgenetiikkaa koiranjalostukseen

2009 Australiassa kirjattiin koiranjalostusohjeita lakiin

2009 Britanniassa vaaditaan nyt jalostusmenetelmien uudistamista

2009 Lonkkaindeksien laskentaan 11 uutta rotua

2009 Koirarotujen jalostuspohjat osoittautuneet yllättävän kapeiksi

2008 Koiranet ja rodun jalostuspohjan arvioiminen

2008 Kultaisennoutajan aggressiivinen käytös on vahvasti periytyvää

2008 Suomenajokoiran perinnöllinen monimuotoisuus vähenee koko ajan

2007 Vain monimuotoinen koirarotu selviää

2007 Lonkka- ja kyynärindekseihin arvosteluvarmuudet

2007 Käytännön toimintaa rodun elinvoimaisuuden eteen - Pilottiprojekti tuo rotaatiojalostuksen koiranjalostukseen

2007 Oikea painotus jalostuksessa saa aikaan terveitä koiria

2007 The Seeing Eye selätti lonkkadysplasian

2006 Tutkimus suomenajokoirista: Käyttöominaisuudet kulkevat käsi kädessä terveen rakenteen kanssa

2006 Geenitesteistä apua koiranjalostukseen - kaikkia ongelmia ne eivät ratkaise

2006 Cavalierien sydänvika vähenisi dramaattisesti jalostuksen avulla

2006 BLUP-indeksejä lasketaan jo 17 rodulle

2003 Per-Erik Sundgren Hyvinkäällä: Koiranäyttelyt ovat nykypäivän koiranjalostuksen suurin ongelma

2002 Mäki, K. ja Tenhunen, J. Mikä on BLUP-indeksi?

2002 Lonkka- ja kyynärniveldysplasian jalostukseen pian avuksi BLUP-indeksejä

2001 Suomenajokoiran lonkkanivelten perinnöllinen taso huononemassa

2000 Lonkka- ja kyynärdysplasiatutkimuksen tuloksia: Periytymisasteet ja BLUP-indeksit

2000 Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen

1999 Pienten populaatioiden jalostus

1998 Tutkimus Suomen rottweilerpopulaatiosta: Dysplasiat ovat selvästi periytyviä

1998 Jälkeläisseuranta ja jalostustyön arvioinnin keinot

1998 Jalostuskoiran valinta

1998 Periytyvyys ja sen matematiikka


Pelokkuutta ja ahdistuneisuutta esiintyy koirilla yleisesti. Niiden hoito ei aina ole helppoa, mutta kannattaa. Useimmissa tapauksissa on olemassa keinoja, joiden avulla niin koiran kuin omistajankin elämä helpottuu.

Uusi eläinten hyvinvointilaki tulossa olevine jalostusasetuksineen määrittää vihdoin konkreettisia rajoja myös koirien haitallisten ominaisuuksien jalostukselle. Paras keino eteenpäin on tehokas, ongelmia vähentävä jalostus. Terveempiä geenejä täytyy tarvittaessa voida hakea rotujen ulkopuolelta.